Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Bojana Mijović 1921
2 Dejan Kulijer 197
3 Matea Martinović 179
4 Saudin Merdan 117
5 Милош Поповић 109
6 Srđan Stanojević 91
7 Slađana Gvozdenović Nikolić 67
8 Iva Stojanović 64
9 Tomislav Sjekloća 20
10 Belma Šestović 17
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 1120
2 Srđan Stanojević 48
3 Bojana Mijović 26
4 Matea Martinović 24
5 Denis Ćoso 23
6 Slađana Gvozdenović Nikolić 20
7 Filip Franeta 8
8 Nikola Balevic 6
9 Aleksandra Trajković 4
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kralježnjaci
Zmije 40
Gušteri 79
Kornjače 0
Bezrepci 18
Repaši 3
Ptice 77
Sisavci 24
Insekti
Dnevni leptiri 219
Stjenice 29
Gljive
Gljive mešinarke 0
Gljive stapčarke 16
Zigomiceti 0
Hitridomikoti 0
Kromisti 0
Praživotinje 0
Lišajevi 0
Biljke
Hare 0
Mahovine 2
Lycopodiophyta 0
Presličovnice 0
Paprati 3
Golosemenjače 3
Skrivenosemenjače 1979
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 446
2023 1236
2022 1113
2017 13
2009 45