Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Bojana Mijović 772
2 Matea Martinović 178
3 Srđan Stanojević 90
4 Милош Поповић 64
5 Slađana Gvozdenović Nikolić 22
6 Tomislav Sjekloća 19
7 Belma Šestović 17
8 Dejan Kulijer 13
9 Marina Šoškić 7
10 Jelena Marojević Galić 6
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Srđan Stanojević 41
2 Matea Martinović 23
3 Denis Ćoso 23
4 Bojana Mijović 22
5 Slađana Gvozdenović Nikolić 17
6 Filip Franeta 8
7 Милош Поповић 7
8 Nikola Balevic 6
9 Aleksandra Trajković 4
Broj nalaza po grupama
Skupina Broj nalaza
Kralježnjaci
Zmije 10
Gušteri 20
Kornjače 0
Bezrepci 1
Repaši 0
Ptice 12
Sisavci 20
Insekti
Dnevni leptiri 113
Stjenice 26
Gljive
Gljive mešinarke 0
Gljive stapčarke 13
Zigomiceti 0
Hitridomikoti 0
Kromisti 0
Praživotinje 0
Lišajevi 0
Biljke
Hare 0
Mahovine 0
Lycopodiophyta 0
Presličovnice 0
Paprati 1
Golosemenjače 3
Skrivenosemenjače 642
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2023 1176
2022 13
2017 13