Statistika

Prvih 10 korisnika po broju unijetih nalaza
# Korisnik Broj nalaza
1 Bojana Mijović 1921
2 Matea Martinović 179
3 Милош Поповић 109
4 Srđan Stanojević 91
5 Slađana Gvozdenović Nikolić 65
6 Tomislav Sjekloća 20
7 Belma Šestović 17
8 Dejan Kulijer 13
9 Jelena Marojević Galić 10
10 Marina Šoškić 7
Prvih 10 urednika po broju identifikacija
# Urednik Broj identifikacija
1 Милош Поповић 1111
2 Srđan Stanojević 48
3 Bojana Mijović 26
4 Matea Martinović 24
5 Denis Ćoso 23
6 Slađana Gvozdenović Nikolić 19
7 Filip Franeta 8
8 Nikola Balevic 6
9 Aleksandra Trajković 4
Broj nalaza po grupama
Grupa Broj nalaza
Kičmenjaci
Zmije 17
Gušteri 46
Kornjače 0
Žabe 10
Repati vodozemci 0
Ptice 13
Sisari 21
Insekti
Dnevni leptiri 132
Stenice 26
Gljive
Gljive mešinarke 0
Više gljive 16
Zigomiceti 0
Hitridomikoti 0
Hromisti 0
Praživotinje 0
Lišaji 0
Biljke
Hare 0
Mahovine 0
Prečice 0
Rastavići 0
Paprati 2
Golosemenice 3
Skrivenosemenice 1955
Broj nalaza po godinama (u poslednjih 10 godina)
Godina Broj nalaza
2024 44
2023 1236
2022 1113
2017 13
2009 45