Затворена лиценца

Лиценца за податке са ограниченим правом приступа

Ова лиценца ближе одређује правила и услове коришћења података из Биологер базе података, које корисници не желе да деле са другима. Подаци су скривени и не приказују се на мапи.

Одабиром ове лиценце ограничава се видљивост унетих података осталим корисницима базе. Унети подаци биће видљиви само аутору налаза, таксономским експертима који верификују налазе и администраторима веб странице. Подаци под овом лиценцом неће бити приказивани на картама распрострањености таксона, нити ће други корисници моћи да их извезу из базе података.

Избором ове лиценце аутори задржавају сва права над унетим подацима. Администратори Биологера и таксономски експерти задржавају право на употребу података унетих под овом лиценцом и то за потребе израде докумената од националног значаја, потребе заштите природе (Црвене књиге, Црвене листе, ревизија закона, дефинисање граниџа заштићених подручја и сл.) и за потребе статистичке обраде података (нпр. зарад заштите и очувања врста и њихових станишта), али без објављивања изворног податка. У случају коришћена података за научне публикације, могуће је употребити податак у сумарном приказу, без детаља о оригиналном налазу. У случају да постоји потреба да се изворни податак под овом лиценцом објави у целости, Администратори Биологера и таксономски експерти морају то учинити уз сагласност аутора податка.

Због ограничене могућности провере овако унетих података и немогућности детаљног приказа података, развојни тим Биологера не препоручују одабир ове лиценце!