Биологер је једноставан и слободан софтвер осмишљен за прикупљање података о биолошкој разноврсности. Заједница „Biologer.me“ броји 30 корисника, који су прикупили 339 налаза.