Биологер је једноставан и слободан софтвер осмишљен за прикупљање података о биолошкој разноврсности. Заједница „Biologer.me“ броји 76 корисника, који су прикупили 1313 налаза.